Kursus Penggunaan Telefon Pintar Untuk Kandungan 'Story Telling'
01 Jul 2020 | 03:00 PM
Butiran Program :
  • Memberi gambaran asas, melatih penggunaan maksima kemampuan telefon masing-masing
  • Memberi pendedahan keperluan teknikal yang sesuai bagi merakam dan menyuntig kandungan (content) di media sisial
  • Meningkatkan kecekapan menghasilkan klip-klip video yang tepat, bersesuaian dan bermutu dengan mengurangkan rakaman yang tidak perlu
© 2021 BERNAMA. All Right Reserved.