Rukun Negara : Obor Api Malaysia
12 Aug 2020 | 11:00 AM
Butiran Program :
Keluhuran Perlembagaan - Dalam konteks sebuah negara Persekutuan seperti Malaysia, prinsip keluhuran Perlembagaan terpakai sebagai suatu bentuk perjanjian. Dalam Perlembagaan itu termaktubnya persetujuan antara kedua peringkat negeri. Antara lain ia menyatakan pembahagian kuasa antara Persekutuan dan negeri.
© 2021 BERNAMA. All Right Reserved.